زندگی

از خوشحالی ات دفاع کن

وقتی خواندن درس را تمام می کنم. وقتی تکالیف زبان را انجام می دهم. یا وقتی که نوشته ی وبلاگی روزانه را منتشر می کنم، احساس موفقیت دارم. گرچه که کوچک باشند اما موفقیت هستند. لذت این موفقیت های کوچک در هیچ جای دیگر پیدا نمی شود.

وقتی تکالیفم را تمام می کنم حس امنیت دارم. دیگر ذهنم درگیر تکلیف نیست و می توانم به بقیه کارها بپردازم. این حس تا آخر روز همراهم است مگر اینکه چیزی خرابش کند. و این چیز می تواند مشاجره ای کوچک با برادرم یا شنیدن مرگ دو کولبر دیگر باشد.

برای همین باید از حس خوشحالی تان دفاع کنید. از انجام کاری که ناراحتتان می کند بپرهیزید. حداقل تا آخر روز. به نظرم خوشبختی از همین موفقیت های کوچک و دفاع از آنها به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.