انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (2)

داشتم کتاب های روی میز را مرتب می کردم که یکی از کتاب های انگلیسی مادرم را پیدا کردم. اسم کتاب:

«کیا، گلچین اصطلاحات و ضرب المثلها، انگلیسی – کردی -فارسی، نوشته ی کیانوش خیرآبادی»

سعی می کنم از این روز به بعد، هر هفته حداقل سه تا از اصطلاحاتش را بخوانم. چندتا از آنها را بخوانید.


in my book

معادل: به نظر من


keep it under your hat

معنی: زیر کلاهت نگهش دار

معادل: بین خودمان بماند


a bird in hand is worth than two in bushes

معنی: یک پرنده در دست از دو پرنده در بوته بهتر است

معادل: سیلی نقد به از حلوای نسیه


the early bird catches the worm

معنی: پرنده ای که زود بیدار شود کرم را می گیرد

معادل: سحرخیز باش تا کامروا باشی


every jack and Adam knows this

معنی: هر جک (اسم) و آدامی (اسم) این را می داند

معادل: هر ننه قمری این را می داند


شما هم اگر جدیدا اصطلاح یا ضرب المثلی پیدا کرده اید در همین پایین ثبتش کنید.


بعد از خواندن این پست می تواند پست قبلی را بخوانید ((اصطلاحات رنگارنگ))

چونکه واقعا با رنگ سر و کار دارند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.