انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (4)

گفتم همراه این پنج اصطلاح یک جمله ی انگلیسی هم بی آورم. یادم نمی آید که چه کسی آن را گفته اما در بازی Rome total war دیدمش.

Only the dead have seen the end of war

فقط مرده آخر جنگ را دیده است

break the news

دادن خبر مهم

احتمالا در فیلم ها دیده اید که اخبار می نویسد «breaking news» که یعنی خبر فوری یا مهم. break the news به معنی دادن خبر مهم است.


go belly-up

ورشکست شدن

حتما ماهی قرمز داشته اید؟ روز مرگشان بدترین روز است. در آن روز روی آب شناور می شوند و شکمشان بالا می آید. belly یعنی شکم. وقتی شکمتان روی آب بی آید یعنی از بین رفته اید یا ورشکت شده اید.


dead end job

کار بی عاقبت، کار بدون آینده، کاری که ورشکست خواهد شد


as sharp as tack

باهوش بودن

tack یک نوع کارد بسیار تیز است که با آن نامه باز می کنند. یکجورهایی هم معنی «تیز و بز» است.


lose temper

عصبانی شدن

وقتی کسی عصبانی می شود کله اش داغ می کند. پس یعنی he have lost his temper. دما = temper.


متن آزمایشی:

Sorry Kardo, I have to break the news, we are about to go belly up. and all of this is your fault. I have found a new manager, she is as sharp as a tack. So that means you are fired!

!Ok! Good bye to you and good bye to this dead end job

!Go out before I lose my temper


شما هم می توانید با این اصطلاحات متنی آزمایشی بنویسید و همین پایین ثبتش کنید. جدیدا اصطلاح یا ضربالمثل انگلیسی جدید یاد گرفته اید؟ ممنون میشوم با من به اشتراک بگذاریدش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.