ایده یابی

ایده‌هایی که می‌نویسیم

متوجه راهی دیگر برای ایده یابی شدم.

چند روز پیش بایگانی نوشته های چند ماه پیش به دنبال یادداشتی شخصی کند و کاو کردم. مادرم گفت بچه این چه وضعیه؟ کل اتاق پر کاغذه و نوار چسپ.

از نوار چسپ برای بسته کردن کاغذ ها استفاده می کنم.

یادداشت را پیدا نکردم. (یادم آمد که آن را تایپ کرده بودم)

اما در این بین کلی از صفحات صبحگاهی قبلی ام را خواندم.

چند ایده در بین نوشته های قبلی ام پیدا کردم. شوکه شدم. ایده وسط نوشته ی خودم؟

پس چرا قبلا متوجه آنها نشده بودم؟

به گمانم آن موقع به قدری سرگرم جوهری کردن کاغذ بودم که ملتفت موضوع نوشته نبودم.

بد نیست گاهی دست از نوشتن برداریم و نوشته هایی که فقط برای دستگرمی بودند را بخوانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.