جمله برداری,دسته‌بندی نشده

تمرین جمله برداری (5)

جملات زیر را قبلا در یک پست منتشر کرده بودم. اشتباهم این بود حدود 30 جمله را در یک پست نوشته بودم (خب خواننده ی بی چاره فرار می کند!)

می خواهم برنامه ای جدید به تمرین جمله برداری ام اضافه کنم. فارغ از یادداشت کردنشان بعضی ها را موشکافی می کنم تا ببینم منظور دقیقشان چیست.


نمی توانستی که در آن مکان غمگین باشی

تاریکی فزاینده

هرچه از طلاست درخشان نیست

آهنگ گام هایش تغیر نمی کرد

اکنون آرام دراز کشیده بود، اما خواب آن دور دورها بود

پرتگاهی لخت و عور که پای آن در مه فرورفته بود

ارتفاعاتی ناهموار با تاجی از توده ابر

وصفش را طوری گفته اند که نمی خواهم آن را از نزدیک ببینم

کناره های رودخانه به پشته های خزه گرفته تبدیل شده بود

هیچ آفتابی در آسمان ابری کم ارتفاع نفوذ نمی کرد


هیچ آفتابی در آسمان ابری کم ارتفاع نفوذ نمی کرد

آسمان ابری کم ارتفاع، خب: آسمان کم ارتفاع یعنی آسمان نزدیک زمین بوده، یعنی ابرها نزدیک زمین بودند، یعنی مه.

هیچ آفتابی در آن نفوذ نمی کرد: یعنی مه خیلی غلیظی بود

هیچ آفتابی در آسمان ابری کم ارتفاع نفوذ نمی کرد = مهی غلیظ همه جا را پوشانده بود


شما هم جملات تازه تان را همین پایین ثبت و اگر خواستید موشکافی شان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.