نقل از کتاب

غذای پخته باعث تکامل انسان بود

هروقت پدرم کتابی می خواند من را در جریان بخش های جالبش می گذارد.

مدتی است که مشغول خواندن کتاب انسان خردمند است. اینجا تعریف های پدرم را برایتان می گویم. (البته این نتیجه گیری است)

اگر در جریان باشید، غذای خام خیلی سخت تر از غذای پخته هضم می شود. و روده ی آدمی که آن موقع گوشت خام می خورده درازتر از روده ی الان ما بود. در نتیجه فرایند هضم غذا هم انرژی زیادی مصرف می کرد و هم زمان. اما وقتی آدم آتش را کشف کرد اوضاع خیلی بهتر شد. همانطور که گفتم غذای پخته زودتر هضم می شود. و وقتی انسان غذای پخته می خورد، زمان و انرژ کمتری برای هضمش صرف می شد و می توانست این زمان و انرژی اضافی را به کارهای مهمتری اختصاص بدهد و بخشی از این انرژی هم صرف تکامل مغز شد. از طرفی، دیگر به آن روده ی دراز که برای غذای خام بود احتیاج نداشت و به مرور روده ی انسان کوتاه شد.

Subscribe to our newsletter!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.