جمله قصار,نقل از کتاب,نقل قول

معنی حقیقی دانش

کنفوسیوس به مرید خود «یو» گفت:

می خواهی بدانی معنی حقیقی دانش چیست؟ آنچه را که انسان می داند باید دانسته انگارد و آنچه را که نمی داند به ندانستن آن باید یقین کند

مکالمات

می خواهی بدانی معنی حقیقی نادانی چیست؟ آنچه را که انسان نمی داند دانسته انگارد و آنچه را که می داند در چشم دیگران بکوبد.


شما هم با الهام از این جمله ی کنفوسیوس، جمله ی خودتان را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.