نقل از کتاب

نقل قول از «هنر جنگ»

کسی که در حل مشکلات چیره دست است، پیش از سر برآوردن مشکلات آنها را حل می کند.


کسی که محتاط است و منتظر دشمنی است که هنوز دشمن نیست پیروز خواهد شد.


کارزاری که همه نتیجه ی آن را پیشبینی کنند، کارزار درست و حسابی نیست.


به طور کلی کسی که زمین را ابتدا اشغال می کند و منتظر دشمن می ماند در موضع قدرت است و کسی که دیرتر به محل می رسد و در دست زدن به جنگ شتاب می ورزد فی الحال ضعیف و ناتوان شده است.

هرچه زودتر نسبت به یادگیری مهارتی اقدام کنید، نسبت به هم نسل هایتان قدمی در اینترنت جلوتر هستید.

همانطور که جریان آب با وضع زمین می سازد، همانطور نیز ارتش برای رسیدن به پیروزی عمل خود را با وضعیت دشمن تطبیق می نماید.


در کارزار قاعده ی عمومی این است که نیروی عادی را برای درگیری به کار بگیرید و از قوای فوق العاده به منظور پیروزی نهایی استفاده کنید.

با قصه و داستان خواننده را جذب خود می کنیم و با مقالات باکیفیت نشان می دهیم که ارزش توجه را داریم.


در خبرنامه عضو شوید

یک نظر برای “نقل قول از «هنر جنگ»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.