زندگی,نقل از کتاب

نقل قول هایی از ((مکالمات))

استاد گفت: کسب فضیلت وظیفه ی اساسی هر آدمی است، در این وظیفه دانشجو می تواند و حق دارد که از آموزگار خود هم جلوتر برود و زودتر به مقصد برسد. (35،15)

استاد گفت: دانش سه درجه دارد: یکی دانستن آنچه آدم می خواهد بداند. از این دانستن هرکسی کم و بیش بهره دارد. دیگر کنجکاوی و تفتیش در چگونگی چیزی برای سود برداشتن از آن. سوم که درجه ی عالی علم است علم حقیقی است، یعنی دانستن چیزها از درون و برای خاطر دانستن نه برای سود گرفتن از آن. (18،6)

استاد گفت: به شتاب یاد گرفتن مثل این است که از پی کسی بدوی و به او نتوانی برسی و بترسی که او را از منظر چشمت گم کنی. (17،8)

استاد گفت: من یکبار در تمام روز چیزی نخوردم و در تمام شب نخوابیدم، تا بتوانم مساله ای را خود حل کنم، اما نتیجه نبخشید. از اینرو فهمیدم که بهتر است آنچه را را نمی دانم بپرسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.