جمله قصار,زندگی

واقعیت چه رنگی است؟

داشتم کتاب زبان جدیدم را برانداز می کردم که به واقعیت شیرنی پی بردم. در ابتدای هر فصل جمله ای قصار آمده بود.

شروع کردم به یادداشت کردنشان که رسیدم به این جمله رسیدم:

رنگ واقعیت خاکستری است

آندره ژید

در اول معنایش را نفهمیدم و نظر مادرم را پرسیدم. و به چند و چند معنی مختلف رسیدیم.

1. رنگ سیاه نماد بدی مطلق و رنگ سفید نماد خوبی بی چون چرا است. و خاکستری هردو را دارد.

نه زیاد بد و نه زیاد خوب. هیچ چیز مطلقی وجود ندارد.

2. خاکستری ترکیبی از سیاه و سفید است. و هرکسی می تواند یکی از این رنگ ها را ببیند. همانطور که هر کسی

از موضوعی برداشتی خاص می کند.

3. با چند درجه تغیر کردن میزان روشنایی خاکستری به سفید یا سیاه می رسیم، به دو موقعیت متفاوت. جهان هم می تواند با هر تغیری به هرسو برود.

شما از این جمله چه برداشتی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.