داستان نویسی,نقل از کتاب

نقل قول از ((هنر داستانویسی))

ابراهیم یونسی در هنر داستانویسی:

جراید، هر روز مواد بسیاری از داستان ها را به نویسنده عرضه می کنند و درواقع از منابع مهم مواد و مصالحداستان هستند. به هر حال، نویسنده ی تازه کار باید جراید را مطالعه کند، زیرا مادام که همگام با وقایع جاری جهان پیش نرود ممکن نیست بتواند خوب بنویسد. در لا به لای اخبار کوچک به ویژه اخبار شهرستان ها نکاتی را میتوان یافت که هر یک خود داستان زندگی ها و قصه نابسامانی ها است. برخی از این نکات ذهن نویسنده و تخیل او را برمی انگیزند و طرح های مناسبی را به وی القاء می کنند. اخبار جراید به ویژه برای آن دسته از نویسنده گانی که ذوق نگارش داستان های جنایی دارند یا از استعداد ترسیم و تصویر خانه خرابی ها و نابسامانی ها و بی چارگی ها و درد های مردم بهرمندند پر از مواد و مصالح لازم هستند. 

یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه بیشتر خبر های روزنامه ها به این جهت خبرند که احتمال وقوع ندارند. اگر روزنامه ای ضمن خبری بگوید که چشمان شخصی مثلا به علت نقص خلقتی در پس سر قرار گرفته مردم ممکن است آن را باور کنند ولی اگر همین نقص خلقت یکی از خطوط برجسته یا نکته ی اصلی داستان کوتاه باشد باور نمی کنند. بابر این نویسنده مجاز نیست برای ساختمان طرح خود از اخبار و حوادس نامعتمل استفاده کند داستان باید واجد حقیقت خویش باشد یعنی باور کردنی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.