انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (3)

این بار همراه اصطلاح ها یک متن کوتاه هم آماده کرده ام که در آن از بیشتر اصطلاح ها استفاده شده. شما هم اگر ضربالمثل یا اصطلاح انگلیسی جدیدی یاد گرفته اید همین پایین ثبتش کنید.

انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (2)

داشتم کتاب های روی میز را مرتب می کردم که یکی از کتاب های انگلیسی مادرم را پیدا کردم. اسم کتاب:«کیا، گلچین اصطلاحات و ضرب المثلها، انگلیسی – کردی -فارسی، نوشته ی کیانوش خیرآبادی» سعی می کنم از این روز به بعد، هر هفته حداقل سه تا از اصطلاحاتش را بخوانم. چندتا از آنها را بخوانید.

انگلیسی

چند اصطلاح رنگارنگ انگلیسی

من از ضربالمثل و اصتلاح های انگلیسی خوشم می آید. بیشتر وقت ها خنده دار هم هستند! مثلا ((کسی را دنبال نخود سیاه فرستادن)) به انگلیسی می شود ((send someone on goose case)) که ترجمه ی لفظ به لفظش می شود ((فرستادن کسی دنبال مورد غاز!)) یا مثلا ((وقت گل نی)) به انگلیسی می شود ((when pigs fly))