ایده یابی,تجربه‌ی شخصی,وبلاگ نویسی

نقش وبلاگ نویسی روزانه در یافتن ایده

قبلا در جاهای مختلف از فواید وبلاگ نویسی روزانه زیاد خوانده بودم. آن موقع می توانستم همه ی فواید و راه و چاهش را از بر بگویم. اما نهایتا یک هفته بعد همه از یادم می رفت. چونکه اطلاعات را استفاده نمی کردم.