ایده یابی,جمله برداری,داستان,داستان نویسی,نویسندگی

ایده‌ی‌های فوری| داستان 6 کلمه‌ای، شروع‌های خلاقانه

شروع خلاقانه داستان می تواند تضمین کننده ی همراهی خواننده باشد. در اینجا چند شروع خلاقانه مرتبط با مرگ را خواهید دید. امروز مادرم مرد... (بیگانه- کامو) اولین جنازه را...
ایده یابی,تجربه‌ی شخصی,وبلاگ نویسی

نقش وبلاگ نویسی روزانه در یافتن ایده

قبلا در جاهای مختلف از فواید وبلاگ نویسی روزانه زیاد خوانده بودم. آن موقع می توانستم همه ی فواید و راه و چاهش را از بر بگویم. اما نهایتا یک هفته بعد همه از یادم می رفت. چونکه اطلاعات را استفاده نمی کردم.