تجربه‌ی شخصی,نویسندگی

خواب نویسی

خواب ها به بیشتر برای ایده یابی کاربرد دارند تا مکتوب کردن مستقیم. اما باز هم برای استخراج همیشگی ایده زیاد به درد نمی خورند. اما در این دو ماهی که خواب نویسی را شروع کردم به یکسری نکات رسیدم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم.