ایده یابی,جمله برداری,داستان,داستان نویسی,نویسندگی

ایده‌ی‌های فوری| داستان 6 کلمه‌ای، شروع‌های خلاقانه

شروع خلاقانه داستان می تواند تضمین کننده ی همراهی خواننده باشد. در اینجا چند شروع خلاقانه مرتبط با مرگ را خواهید دید. امروز مادرم مرد... (بیگانه- کامو) اولین جنازه را...
جمله برداری

تمرین جمله برداری (3)

جمله برداری تمرینی راحت و سرگرم کننده است. مثل جمع کردن کلکسیون است. دوست دارم چندتا از جملات مجموعه ام را با شما به اشتراک بگذارم. شما هم اگر جدیدا این تمرین را انجام داده اید، در همین پایین ثبتش کنید.

جمله برداری

تمرین جمله برداری (2)

جمله برداری تمرینی راحت و سرگرم کننده است. مثل جمع کردن کلکسیون است. دوست دارم چندتا از جملات مجموعه ام را با شما به اشتراک بگذارم. شما هم اگر جدیدا این تمرین را انجام داده اید، در همین پایین ثبتش کنید.

جمله برداری

چند ضربالمثل

داشتم کشو کامپیوتر را مرتب می کردم که جاکبریتی پیدا کردم پر از نوارهای کاغذی کوچک. در حدود پنج سال پیش تلویزیون برنامه ای راجب ضربالمثل می داد. آن موقع بیشتر این ضربالمثل ها را در این نوارهای کاغذی نوشته بودم. خواستم که چندتایشان را با شما به اشتراک بگذارم.