زندگی,نقل از کتاب

تاثیر سوال نویسی در حل مشکلات (اثر مرکب)

علاقه ای به کتاب های انگیزشی و عزت نفس ندارم. حس می کنم با خواندنشان از کار عملی دور می شوم. اما قیافه ی دارن هاردی روی جلد اثر مرکب خیلی خوشحال بود و کلمه ی توسعه شخصی که در اول کتاب آمده بود باعث شد به چشم یک کتاب توسعه فردی ببینمش. برای شروع خواندن کتاب های توسعه ی فردی گزینه ی بدی نبود.

زندگی

ذهن من جلوتر از سه ماه نمی رود

به نظرم آنهایی که برنامه ی چندساله دارند و خیلی هم پایبندش هستند برنامه ی امروزشان را از یاد برده اند. برنامه ی آخر هفته و برنامه ی تعطیلات تابستان. چونکه بدشان نمی آید از برنامه جلو باشند، پس یکی دو جمعه کمتر با دیگران بودن ضرری ندارد (از دید آنها).

تجربه‌ی شخصی,زندگی

هنر ظریف تهدید

سه سال پیش که دوره ی شطرنج می گذراندم این جمله را از استادم شنیدم ((تهدید از عمل قوی تر است)). بیشتر شطرنج حول همین می چرخد (یا می چرخید، خیلی وقت است بازی نکرده ام). اما این جمله در زندگی هم صحت دارد. مثل ابزار های فشاری که با آن برادر کوچکم را کنترل می کنم.

زندگی

از خوشحالی ات دفاع کن

وقتی خواندن درس را تمام می کنم. وقتی تکالیف زبان را انجام می دهم. یا وقتی که نوشته ی وبلاگی روزانه را منتشر می کنم، احساس موفقیت دارم. گرچه که کوچک باشند اما موفقیت هستند. لذت این موفقیت های کوچک در هیچ جای دیگر پیدا نمی شود.