ایده یابی,جمله برداری,داستان,داستان نویسی,نویسندگی

ایده‌ی‌های فوری| داستان 6 کلمه‌ای، شروع‌های خلاقانه

شروع خلاقانه داستان می تواند تضمین کننده ی همراهی خواننده باشد. در اینجا چند شروع خلاقانه مرتبط با مرگ را خواهید دید. امروز مادرم مرد... (بیگانه- کامو) اولین جنازه را...