انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (2)

داشتم کتاب های روی میز را مرتب می کردم که یکی از کتاب های انگلیسی مادرم را پیدا کردم. اسم کتاب:«کیا، گلچین اصطلاحات و ضرب المثلها، انگلیسی – کردی -فارسی، نوشته ی کیانوش خیرآبادی» سعی می کنم از این روز به بعد، هر هفته حداقل سه تا از اصطلاحاتش را بخوانم. چندتا از آنها را بخوانید.

جمله برداری

چند ضربالمثل

داشتم کشو کامپیوتر را مرتب می کردم که جاکبریتی پیدا کردم پر از نوارهای کاغذی کوچک. در حدود پنج سال پیش تلویزیون برنامه ای راجب ضربالمثل می داد. آن موقع بیشتر این ضربالمثل ها را در این نوارهای کاغذی نوشته بودم. خواستم که چندتایشان را با شما به اشتراک بگذارم.