تجربه‌ی شخصی,نویسندگی

خواب نویسی

خواب ها به بیشتر برای ایده یابی کاربرد دارند تا مکتوب کردن مستقیم. اما باز هم برای استخراج همیشگی ایده زیاد به درد نمی خورند. اما در این دو ماهی که خواب نویسی را شروع کردم به یکسری نکات رسیدم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم.

زندگی,نقل از کتاب

تاثیر سوال نویسی در حل مشکلات (اثر مرکب)

علاقه ای به کتاب های انگیزشی و عزت نفس ندارم. حس می کنم با خواندنشان از کار عملی دور می شوم. اما قیافه ی دارن هاردی روی جلد اثر مرکب خیلی خوشحال بود و کلمه ی توسعه شخصی که در اول کتاب آمده بود باعث شد به چشم یک کتاب توسعه فردی ببینمش. برای شروع خواندن کتاب های توسعه ی فردی گزینه ی بدی نبود.

ایده یابی,تجربه‌ی شخصی,وبلاگ نویسی

نقش وبلاگ نویسی روزانه در یافتن ایده

قبلا در جاهای مختلف از فواید وبلاگ نویسی روزانه زیاد خوانده بودم. آن موقع می توانستم همه ی فواید و راه و چاهش را از بر بگویم. اما نهایتا یک هفته بعد همه از یادم می رفت. چونکه اطلاعات را استفاده نمی کردم.