تجربه‌ی شخصی,فیلم

فیلم Free guy و شباهتش به انسان، پیغمبران و خداوند

چند شب پیش فیلم Free guy را دیدم. گرچه که برای معرفی کردنش دیر جنبیدم، اما دلم می خواهد برداشتم را بنویسم. قبل از هرچیز خلاصه ای از فیلم را بخوانید (خطر اسپویل وجود دارد، پس اول فیلم را ببینید)
به نظرم داستان این فیلم یک جورهایی به ماجرای خدا، پیامبران و انسان ها شبیه است. قصدم کفر گفتن یا زیر سوال بردن مقدسات دینی و تحقیر دین نیست، فقط یک تحلیل از این فیلم است که سوال «چرا خدا را نمی بینیم؟» را جواب می دهد. پس برداشت منفی نکنید.