نقل از کتاب

راه هنرمند

یک هفته است که خواندن راه هنرمند از جولیا کامرون را شروع کرده ام. اولین کتابی است که با حاشیه نویسی مطالعه اش می کنم. بخش هایی از کتاب را که دوست داشتم را در جعبه ی آبی و متن حاشیه نویسی را زیر آن نوشتم.
نکته ی لذت بخش کتاب این است که هر دو صفحه یک بار جمله ی قصار در حاشیه ی کتاب تحویلم می دهد.

زندگی,نقل از کتاب

تاثیر سوال نویسی در حل مشکلات (اثر مرکب)

علاقه ای به کتاب های انگیزشی و عزت نفس ندارم. حس می کنم با خواندنشان از کار عملی دور می شوم. اما قیافه ی دارن هاردی روی جلد اثر مرکب خیلی خوشحال بود و کلمه ی توسعه شخصی که در اول کتاب آمده بود باعث شد به چشم یک کتاب توسعه فردی ببینمش. برای شروع خواندن کتاب های توسعه ی فردی گزینه ی بدی نبود.

جمله برداری

تمرین جمله برداری (3)

جمله برداری تمرینی راحت و سرگرم کننده است. مثل جمع کردن کلکسیون است. دوست دارم چندتا از جملات مجموعه ام را با شما به اشتراک بگذارم. شما هم اگر جدیدا این تمرین را انجام داده اید، در همین پایین ثبتش کنید.

جمله برداری

تمرین جمله برداری (2)

جمله برداری تمرینی راحت و سرگرم کننده است. مثل جمع کردن کلکسیون است. دوست دارم چندتا از جملات مجموعه ام را با شما به اشتراک بگذارم. شما هم اگر جدیدا این تمرین را انجام داده اید، در همین پایین ثبتش کنید.